BUBLINY 
Súčasný zaneprázdnený životný štýl, technológie a sociálne siete nás vedú k individualizmu a osamelosti. Večery trávime s algoritmami, ktoré nám ponúkajú stále užšiu a užšiu časť reality. Čoraz viac sa podobáme na svoje bubliny. Rastú naše predsudky a intolerancia voči inakosti. Naše vzťahy sú krehké a zraniteľné. Stáva sa svet miestom, plným osamelých bublín?
Lookout Tower Mantodea
Klient: INGSTEEL
The National Institute for Cardiovascular Diseases
The National Institute for Cardiovascular Diseases
Klient: IMGSTEEL

You may also like

Back to Top