Séria fotografií s názvom „Inner Voyage“ nás pozýva do hlbín vnútorného sveta. Odhaľuje príbeh ženy, ktorá sa ocitne sama v medziach riečnej lode. Je to cesta cez jej dušu.
Tok jej myšlienok je pretkaný životnými situáciami, spomienkami a emóciami. Remorkér symbolizuje tiché, ale silné spojenie medzi vnútornou a vonkajšou ríšou. Na lodi je sama so sebou a vytvára priestor pre hlbokú introspekciu.
Celá séria nás prevedie touto vnútornou výpravou. Je to cesta, ktorá nám pripomína, že vnútorná transformácia a hľadanie autenticity sú rovnako dôležité ako výzvy vonkajšieho sveta.

The series of photographs titled "Inner Voyage" invites us into the depths of the inner world. It unveils the story of a woman who finds herself alone within the confines of a riverboat. It is a journey through her soul.
The flow of her thoughts is interwoven with life situations, memories, and emotions. 
The tugboat symbolizes a quiet yet powerful connection between the inner and outer realms. On the boat, she is alone with herself, creating space for profound introspection.
The entire series guides us through this inner expedition. It's a journey deep within oneself that reminds us that inner transformation and the quest for authenticity are equally as crucial as the challenges of the outside world.

You may also like

Back to Top