Pri jedle netreba slová, stačia vôňa a chuť, ktoré často búrajú aj väčšie kultúrne bariéry, ako sú tie medzi Rómami a nerómskym, majoritným obyvateľstvom.
Aká je rómska kuchyňa? Taká ako ju prezentujú šokujúce reportáže, alebo majú Rómovia dar chutne variť? Odpoveď vám dá kniha Petra Polláka „Čaro rómskej kuchyne“
Lačho chaben!

You may also like

Back to Top