SVETLUŠKA
Každý z nás má v sebe svetlo. Je to niečo, čo nám pomáha udržať vnútornú rovnováhu. Môže to byť náš optimizmus, viera, láska alebo túžba. Keď sa nachádzame v temnote, tieto malé svetlá nám pomáhajú nájsť cestu von. Každý z nás má potenciál byť svetlom pre niekoho iného. Môžeme byť príkladom pre ostatných a pomôcť im udržať svoje svetlá v sebe. Keď dokážeme udržať vnútornú rovnováhu, dokážeme lepšie prekonať ťažkosti a dokážeme byť silní pre ostatných. Toto svetlo v nás je niečo, čo nás robí jedinečnými a dokáže nás spojiť s ostatnými ľuďmi.
ZRKADLENIE
Vzťahy sú ako zrkadlá, odhaľujú naše najvnútornejšie ja.
Keď sa na niekoho dívame, často vidíme iba časť jeho osobnosti, ktorú nám ukazuje jeho vonkajší prejav. Avšak v jeho slovách a činoch, vidíme samých seba cez jeho oči. To, čo nám o nás povie, alebo ako sa k nám správa, nám môže ukázať naše silné stránky, ale aj nedostatky.
Zrkadlenie môže odhaliť naše vlastné nevyslovené pocity a myšlienky. Môže nás naučiť počúvať a chápať názory druhých. Keď porozumieme druhým, môžeme zistiť viac o sebe samých a o tom, ako sa vlastne cítime a čo chceme v živote dosiahnúť.

You may also like

Back to Top